Početna -- Proizvodi
U vrlo širokoj ponudi uređaja i sistema za neprekidno napajanje, G-Tec nudi Line Interactive UPS-ove, On-line UPS-ove, industrijske UPS-ove sa monofaznim ulazom i izlazom, trofaznim ulazom i monofaznim izlazom, trofaznim ulazom i izlazom, modularne UPS-ove sa snagom odo 800kVA odnosno 4,8MVA u paralnom radu, statičke sklopke, statičke konvertore frekvencije 400Hz, stabilizatore napona, ispravljače, invertore

Line interactive UPS

 

Slika
G-Tec nudi tri različita modela "Line Interactive" UPS-ova.
PULSE je ulazni model u ponudi sa snagom od 650 do 2000 VA a namjenjen je za napajanje personalnih računara. Izlazni napon ima oblik simuliranog sinusa sa automatskom regulacijom napona.
Sa snagama od 1000 do 2000VA, LP120N, sa LCD display-om, čistim sinusom, sa AVR-om na izlazu, USB i RS232 komunikacijom predstavlja odličan izbor za radne i grafičke stanice i ostalu kritičnu opremu.
TP130 snage od 1100 do 3000VA, sa AVR-om, čistim sinusom na izlazu, montažom u rack, dodatnim baterijskim kabinetima i komunikacijskim portovima... a predstavlja odličan izbor za servere i serversku opremu.

Trofazni UPS

 

Slika
U ponudi su SATURN trofazni uređaji snaga od 10 do 200 kVA sa IGBT tehnologijom bez tranformatora, LIBRA PRO snaga od 10 do 800 kVA sa IGBT tehnologijom, te potpuno novi NOVA UPS je UPS najnovije generacije  sa snagama od 10 do 40 kVA i cosfi=1.0.

GUARDIAN SH

 

Slika
GUARDIAN SH je klimatizirani kabinet sa redundantnim modularnim uređajem za neprekidno napajanje (UPS) sa svojim baterijama, prostorom za smještaj servera (sa svim dodacima  poput hub-ova, switch-eva ...) te dodacima poput automatskog sistema za gašenje požara, automatske brave... Klima uređaj automatski optimizira istovremeno temperaturu u kabinetu i potrošnju energije.

Jednofazni On-line UPS

 

Slika
                      ZY120 je on line UPS snaga od 1, 2 i 3kVA. 
SHIELD
je UPS najnovije generacije snage 6kVA/6kW i 10kVA/10kW.
ZP120N
je standardni UPS sa jednofaznim ulazom i izlazom snaga od 1000 do 20000VA. 
AP160N je "rack&tower" varijanta UPS-a sa jednofaznim ulazom i izlazom snaga od 1000 do 10000VA. Najjači UPS od 10kVA sa baterijama zauzima samo 5U rack prostora što ga svrstava u UPS-ove sa najvećom gustinom energije na tržištu.

Modularni UPS

 

Slika
Posebno mjesto u ponudi G-Tec-a zauzimaju modularni UPS-ovi.
Modularni UPS-ovi su sastavljeni od modula snage u kućištu-kabinetu pripremljenom za maksimalnu snagu, opremljen ručnim i automatskim bypass-om i potpunom infrastrukturom za jednostavnu montažu modula snage bez prekida u napajanju potrošača. Dodavanjem modula snage, modularni UPS može rasti kako raste potreba za snagom ili većim stepenom zaštite posebno kritičnih potrošača. Upotrebom modularnog UPS-a u konfiguraciji N+1 raste pouzdanost sistema. G-Tec u ponudi ima dva modularna UPS-a: MINIMUST od 10 do 40 i poseban model do 90 kVA, MUST 400 od 20 do 400kVA i MUST 900 od 30 do 900 kVA.
0 0